Adapta Fastigheter är ett växande bolag som utvecklar, äger och förvaltar kommersiella fastigheter.

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter. Vårt största projekt är Kongahälla Center i Kungälv, ett regionalt köpcentrum och en ny handelsdestination i Storgöteborg. Projektet är den största pågående satsningen på handel i Göteborgsområdet på över 10 år och omfattar ca 37 000 m2 uthyrningsbar yta. Byggarbetena påbörjades under sommaren 2016 och öppningen av centrat är planerat till mars 2019. Läs mer om Kongahälla Center här.

Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex stycken handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer om oss och våra handelsplatser i menyn ovan.

Följ oss på Instagram: @adapta_fastigheter

© Copyright - Adapta Fastigheter AB