Bolagsstämma

Finansiell kalender

2018
Bokslutskommuniké 20172018-02-28
Årsredovisning 20172018-04-05
Årsstämma2018-05-02
Delårsrapport jan–mar2018-05-24
Delårsrapport jan–jun2018-08-30
Delårsrapport jan–sep2018-11-29

Prospekt