Finansiell kalender

2017
28/2Bokslutskommuniké 2016
6/4Årsredovisning 2016
11/5Årsstämma
25/5Delårsrapport jan–mar
30/8Delårsrapport jan–jun
30/11Delårsrapport jan–sep