Ledning

Per Thörnqvist

Per Thörnqvist
(född 1954)
Befattning: Vd. Grundare, styrelseledamot sedan 2010, VD 2010-2017, 2019-.
Anställd sedan: 2010
Utbildning: Civilingenjör Chalmers
Erfarenhet: VD Catella Sverige (1994–1997), VD Stigberget Fastigheter AB och Stigberget Fastighetsutveckling AB (1997–2002), VD Bygg-Fast AB (2002–2007)

Håkan Olsson
(född 1957)
Befattning: Uthyrningschef. Grundare och styrelseledamot sedan 2010
Utbildning:
Erfarenhet: Grundare och VD Hällesåkers Butikstjänst AB (1977–2016)
Andra uppdrag: Ägare StorePro AB och HOGAB AB

Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen består huvudsakligen av representanter från bolagets aktieägare.

Ludwig Mattsson
(född 1983)
Befattning: Styrelseordförande sedan 2012
Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, 2007
Erfarenhet: VD Gavia India AB, uppdrag Inom Gavia-koncernen (2007–2015) samt uppdrag inom Lommen-koncernen (2011–2015)
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Serneke Group AB. Styrelseordförande i Lommen Invest AB och styrelseledamot i andra bolag inom Lommen-koncernen. Styrelseordförande i Spisa Holding AB och styrelseledamot i Ativo Finans AB, Zocalo Sweden AB, Änglagården Holding AB och Änglagården Fastighetsutveckling AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Santa Maria AB. Styrelseordförande i Nacho Real Estate AB

Per Törnqvist

Per Thörnqvist
(född 1954)
Befattning: Finans och transaktion. Grundare och styrelseledamot sedan 2010. VD 2010-2017.
Utbildning: Civilingenjör Chalmers
Erfarenhet: VD Catella Sverige (1994–1997), VD Stigberget Fastigheter AB och Stigberget Fastighetsutveckling AB (1997–2002), VD Bygg-Fast AB (2002–2007)
Andra uppdrag: Styrelseledamot Profylaktor AB, Tandvårdsteam 1 AB. Ägare Perbus AB och Perbus Holding AB

Claes Malmqvist

Claes Malmqvist
(född 1960)
Befattning: Styrelseledamot sedan 2014
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers
Erfarenhet: VD Lansa Fastigheter (sedan 2016). VD Sveareal (2008–2015). Ordförande Navet AB (2000–2008)
Andra uppdrag: Ägare Riddarsten AB

Per Thörnqvist

Claes Malmqvist
(född 1960)
Befattning: Styrelseledamot sedan 2014
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers
Erfarenhet: VD Lansa Fastigheter (sedan 2016). VD Sveareal (2008–2015). Ordförande Navet AB (2000–2008)
Andra uppdrag: Ägare Riddarsten AB

Håkan Olsson
(född 1957)
Befattning: Grundare, uthyrningschef och styrelseledamot sedan 2010
Utbildning:
Erfarenhet: Grundare och VD Hällesåkers Butikstjänst AB (1977–2016)
Andra uppdrag: Ägare StorePro AB och HOGAB AB

Sven-Erik Eriksson

Sven-Erik Eriksson
(född 1956)
Befattning: Styrelseledamot sedan 2010
Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Erfarenhet: Chef fastighetsfinansiering, Collector Bank (sedan 2013). VD Thenberg & Kinde (2012–2013). Innan dess representant i Skandinavien för PBB (Deutsche Pfandenbriefbank).
Andra uppdrag: Ägare Lokrantz och Partners AB.

© Copyright - Adapta Fastigheter AB