Hälsosatsningen i Kongahälla Shopping: VG-regionen öppnar komplett vårdetablering

Hyresavtal har tecknats med Västra Götalandsregionen avseende en satsning på en vårdetablering om totalt 4 200 kvm i Kongahälla Shopping. Etableringen, med sitt breda och tillgängliga utbud inom friskvård, sjuk- och tandvård blir en viktig del i det speciella hälsokluster som nu växer fram i Kongahälla Shopping.

Genom vårdetableringen skapas ett tydligt flöde av ärendebaserade besök på dagtid vilket är gynnsamt för alla verksamheter i Kongahälla Shopping. Västra Götalandsregionens etablering kommer att innehålla en stor tandklinik, vårdcentral, BVC, rehabmottagning, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och en enhet för barn- och ungdomshabilitering.

Närhälsans vårdcentral, som idag redan ligger i Kungälv, kommer att flyttas till Kongahälla och byggas ut med fler funktioner med direkt synlighet och tillgänglighet från gallerians kundstråk. Storleken, läget och utmärkt tillgänglighet är till nytta både för besökare och personal. Närhälsan driver verksamhet inom både beställd vård och genom vårdvalet.

Mats Dahl är primärvårdschef i Närhälsan för vårdcentralerna i området.

–      Vi ser mycket fram emot att öppna.  Vi tror att det centrala läget och de nybyggda lokalerna kommer att innebära en förbättring för våra patienter och kunder.

Att Närhälsan samlar så många av sina verksamheter på samma plats innebär en förbättrad tillgänglighet och ökad service för invånarna i Kungälv.

–      I de fall man blir hänvisad till en annan vårdverksamhet är det väldigt smidigt att vi ligger i samma lokaler. Dessutom kommer många säkert att göra de flesta av sina ärenden i det nya centret. Det är naturligt att även vården ligger på samma plats som övrig service, säger Mats Dahl och tillägger att man även ser över möjligheterna för utökade öppettider och en vaccinationsmottagning på vårdcentralen.

Habilitering & Hälsa är glada att få ingå i det nya köpcentret. De har länge sökt efter lämpliga lokaler för barn- och ungdomshabilitering i Kungälv. Verksamheten vänder sig till barn- och ungdomar som har olika typer av funktionsnedsättningar.

–      Det är speciellt roligt att få finnas med och få vara en del i ett större samlingspunkt både när det gäller samlokalisering med andra offentliga verksamheter samt i lokaler som blir en levande träffpunkt för Kungälvsborna. Vi ser fram emot det kommande samarbetet, säger Mikael Forslund, förvaltningschef för Habilitering & Hälsa.

Folktandvården som idag ligger på Kristinedalsgatan ser fram emot att flytta in i nya fina lokaler i Kongahälla shopping. Kliniken kommer att expandera från 7 till 12 behandlingsrum vilket gör att den kan ta emot betydligt fler patienter.

–      Det finns en stor efterfrågan på våra tjänster i Kungälv. När den nya kliniken är klar ökar tillgängligheten för invånarna både genom att vi får en större klinik, men också eftersom läget är så bra. Kliniken kommer att ligga nära Kungälvs resecentrum och det blir även goda parkeringsmöjligheter, säger Ulrika Nåfält, Områdeschef Allmäntandvården Väster.

Adaptas satsning på ett speciellt kluster för Hälsa & Vård är ett led i en tydlig strategi att låta vård ingå i den kommersiella mixen och utbudet. Att dessutom kombinera vård med hälsa, träning och skönhet i ett gemensamt kluster med gemensamma loungeytor finns inte i motsvarande form i något köpcentrum i Sverige idag. Klustret skapas integrerat med övriga verksamheter och ges ett brett utbud av tjänster. Förutom VG-regionens satsning kommer klustret även att innehålla ett stort gym genom Nordic Wellness, hårvård, och specialister inom egenvård som t.ex. fotvård, massage m.m.

–      Sammantaget kommer vi nu att få ca 7 000 kvm av profilerad hälsa och vård vilket är unikt. Det är också del i en tydlig utveckling till att bli ett modernt center där besökaren skall kunna göra fler saker samtidigt, och där många verksamheter förutom handeln bidrar till starka besöksflöden över tid, säger Erik Fischer, VD på Adapta Fastigheter.

Flera större kedjeföretag inom mode, dagligvaror, hem & fritid och hemelektronik har också valt att etablera sig i Kongahälla Shopping med sitt strategiska läge i nordvästra Göteborgsregionen. Tillsammans med regionala kedjor och lokala starka aktörer får Kongahälla Shopping både bredd och djup i utbudet.

–      Vi sitter nu med förhandlingar på de flesta av resterande ytor i centret och lägger mycket tid på det för att få till den bästa och mest intressanta butiksmixen. Vi håller också på med arbetet kring vårt Food & Beverage utbud där bl.a. tidigare meddelade O’Learys blir en viktig aktör, säger Håkan Olsson, Uthyrningsansvarig på Adapta Fastigheter.

Kongahälla Shopping blir ett regionalt köpcentrum i centrala Kungälv med plats för 100 butiker, verksamheter och service. Projektet är den största pågående satsningen på handel i Göteborgsområdet på över 10 år och omfattar ca 37 000 m2 uthyrningsbar yta. Byggarbetena påbörjades under sommaren 2016 och öppningen av centrat är planerat till mars 2019. Hyresavtal finns idag på mer än 70% av ytorna avsedda för butiker, restauranger och service. Förhandlingar pågår för merparten av de övriga lokalerna.

I direkt anslutning till Kongahälla Shopping byggs det 900 lägenheter, förskola och ett nytt resecentrum. Totalt i Kungälv byggs och planeras just nu för 3600 nya bostäder.