Kongahälla Shopping blir Kongahälla Center

Projektnamnet Kongahälla Shopping ersätts med centrets egna namn; Kongahälla Center. Parallellt med framtagandet av namnet har Adapta Fastigheter även tagit fram en visuell identitet som ska genomsyra hela centret.

Som en del i utvecklingen av Kungälvs nya stadskärna är ambitionen att skapa ett modernt center där besökaren erbjuds mer än bara shopping. I Kongahälla Center ska besökaren kunna utföra flera ärenden samtidigt och kombinationen av olika verksamheter ska resultera i starka besöksflöden. Etableringen, med sitt breda och tillgängliga utbud av butiker, vård, restauranger och nöje, kräver därför ett brett namn.

– Med namnet Kongahälla vill vi tydliggöra centrets fysiska placering och dess historiska koppling till platsen. Tillägget center beskriver bredden i vårt samlade utbud med butiker, restauranger, vård, hälsa, nöje och kontor i en konceptuellt sammanhängande lösning. Med Kungälvs nya resecentrum som granne får vi en central placering både fysiskt och innehållsmässigt för besökarna, säger Erik Fischer VD på Adapta Fastigheter

Den visuella identiteten som har tagits fram är i linje med den innovativa konceptutveckling som arkitekturen för Kongahälla Center möjliggör. Det bakomliggande grafiska arbetet är starkt förankrat i byggnaden, platsen och dess historia. Det geometriska mönstret i den södra transparenta fasaden, som är i direkt anslutning till det nya resecentrumet, ligger till grund för en modern och inbjudande identitet. Förankringen är särskilt tydlig om man ser till den profilerande symbolen som består av flera element hämtade från fasaden. Tillsammans bildar elementen en enhet vilket också är i linje med den arkitektur som är genomgående för hela Kongahälla Center; där tre hus med olika fasader tillsammans bildar en enhet. Ambitionen med centret är att skapa en vibrerande, inspirerande och upplevelserik känsla för besökaren. Det här vill Adapta Fastigheter också lyfta fram i den grafiska profilen som upplevs både levande och modern.

– Vi ville ge Kongahälla Center ett modernt uttryck och tydligt grafiskt språk förankrat i husets arkitektur. Resultatet ger ett modernt, dynamiskt och inbjudande uttryck som är tänkt att spegla Adapta Fastigheters ambition att skapa en inkluderade mötesplats för människor i och utanför Kungälv, säger Charles Larsson Marknadschef på Adapta Fastigheter.

Kongahälla Center blir ett regionalt köpcentrum i centrala Kungälv med plats för 100 butiker, verksamheter och service. Projektet är den största pågående satsningen på handel i Göteborgsområdet på över 10 år. Byggarbetena påbörjades under sommaren 2016 och öppningen av centret är planerad till 28 mars 2019. Hyresavtal finns idag på mer än 93% av ytorna avsedda för handel, restauranger, vård och service och förhandlingar pågår för merparten av de övriga ytorna.

I direkt anslutning till Kongahälla Center byggs det 1100 lägenheter, förskola och i april 2018 öppnade ett nytt resecentrum. Totalt i Kungälv byggs och planeras just nu för 4000 nya bostäder.