Succén fortsätter: Kongahälla Center når 1 miljon besökare och 11,000 medlemmar i Kongahälla Friends

Pressmeddelande 2019-05-17 08:30 CET Kongahälla Center, som invigdes 28 mars, har nu haft över 1 miljon besökare sedan öppning. Det varma mottagandet och efterfrågan märks även i lojalitetsprogrammet Kongahälla Friends, som nått över 11,000 registrerade medlemmar.

Läs mer

Adapta - Villkor för återbetalning av obligation är nu uppfyllda

Pressmeddelande 2019-05-02 16:00 CET

Läs mer

Adaptas årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2018 publicerad

Pressmeddelande 2018-04-09 12:30 CET

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande 2019-04-09 12:00 CET

Läs mer

Succé för Kongahälla Center, huset fylldes på 16 minuter

Pressmeddelande 2019-04-02 12:00 CET Torsdagen den 28 mars invigdes Kongahälla Center och efter fyra intensiva invigningsdagar kan vi konstatera att det blev en succé med ett stort antal besökare, bra försäljning och ett varmt mottagande för vår satsning på restauranger och caféer.

Läs mer

Adapta anskaffar extern finansiering och utfärdar villkorad underrättelse om förtida återbetalning avseende obligationslån

Pressmeddelande 2019-04-02 10:00 CET

Läs mer

Idag öppnar Kongahälla Center

Pressmeddelande 2019-03-28

Läs mer

Rättelse bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande 2019-03-05 14:00 CET

Läs mer

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 31 december 2018

Pressmeddelande 2019-02-28 08:00 CET

Läs mer

Kongahälla Center satsar på Servicecenter i ett samarbete med Kungälvs Handbollsklubb

Pressmeddelande 2019-01-14 Som en del av utvecklingen av ett modernt urbant center med tydlig förankring i Kungälv satsar Adapta Fastigheter och Alecta på service i nya Kongahälla Center. Kongahälla Servicecenter kommer att bli ett nav för besökare till Kungälv och Kongahälla Center.

Läs mer