DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 30 september 2018

Pressmeddelande 2018-11-29 08:00 CET

Läs mer

Valberedningen utsedd inför Adapta Fastigheter AB:s årsstämma 2019

Pressmeddelande 2018-11-09 12:00 CET

Läs mer

Kongahälla Center får stort restaurang- och caféutbud och etablerar den unika Kongahälla Food Hall

Pressmeddelande 2018-11-02 Som en del av utvecklingen av ett modernt urbant center satsar Adpata Fastigheter stort på restaurang och caféutbudet i nya Kongahälla Center. Storgöteborg får en ny matdestination genom etableringen av den för regionen unika satsningen på Kongahälla Food Hall.

Läs mer

Kongahälla Shopping blir Kongahälla Center

Projektnamnet Kongahälla Shopping ersätts med centrets egna namn; Kongahälla Center. Parallellt med framtagandet av namnet har Adapta Fastigheter även tagit fram en visuell identitet som ska genomsyra hela centret.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 30 juni 2018

Pressmeddelande 2018-08-30 08:00 CET

Läs mer

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 31 mars 2018

Pressmeddelande 2018-05-24 08:00 CET

Läs mer

Årsstämma i Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande 2018-05-02 18:00 CET

Läs mer

Adaptas årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2017 publicerad

Pressmeddelande 2018-04-05 17:00 CET

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande 2018-04-04 08:00 CET Aktieägarna i Adapta Fastigheter AB (publ) ("Bolaget"), 556808-2803, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2018, klockan 16:30 på The Royal Bachelors’ Club, Skyttegatan 1, Göteborg.

Läs mer

Korrigering av Adapta Fastigheter AB's Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Pressmeddelande 2018-03-22 12:00 CET

Läs mer